| sitemap | disclaimer |
Dirk Bos

Wat doet het Dirk Bos Fonds?

Het Dirk Bos Fonds stelt zich tot doel steun te verlenen aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zin van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning en educatie / vorming.
Het Dirk Bos Fonds biedt financiële hulp in de vorm van subsidies. De hoogte van de subsidie wordt per aanvraag bepaald en varieert van een paar honderd euro tot enige duizenden euro's. De gemiddelde subsidie ligt rond de € 5.000,-.

 

Hoe is het Dirk Bos Fonds ontstaan?

Het Dirk Bos Fonds (voorheen Stichting Provinciaal Gereformeerd Kinderhuis) dankt haar bestaan aan Dirk Bos. Dirk Bos was oorspronkelijk een horlogemaker die zich later ontwikkelde tot een welgesteld zakenman. Hij leefde eind 19e eeuw op Goeree-Overflakkee. Dirk Bos was sterk begaan met het lot van weeskinderen in zijn provincie. Het was zijn wens, dat zijn nalatenschap zou worden gebruikt om gereformeerde weeskinderen in Zuid-Holland te helpen. In zijn geest zijn gedurende ruim een eeuw een aantal wees- en kinderhuizen opgericht en geëxploiteerd die kinderen onderdak, opvoeding en opleiding gaven. Maar tijden veranderen en zo ook de hulpverlening aan deze kinderen. De overheid ging zich meer met de opvang van kinderen bezighouden en de tehuizen werden wettelijk geregeld. De laatste jaren richt het Dirk Bos Fonds zich op het verlenen van financiële steun aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening.

 

Jaarverslag

Het Dirk Bos Fonds streeft de grootst mogelijke transparantie na. Verantwoording afleggen hoort daarbij. Daarom kunt u hier het laatste bestuursverslag downloaden.